• Hotline
 • 02-004-7199
  0909-861-821
 • แฟกซ์.
 • 02-004-7198
 • Email
 • soundsgood.th@gmail.com
 • Line
 • soundsgoodtravel

วิธีการชำระเงิน | How to Pay

วิธีการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

ชื่อบัญชี : นายพงศกร พรหมพระศร

 • เลขที่บัญชี : 773-2-35587-6

 • สาขา : เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1

 • ประเภท : ออมทรัพย์

 • เลขที่บัญชี : 405-9-09900-0

 • สาขา : เทสโก โลตัส สุขาภิบาล 1

 • ประเภท : ออมทรัพย์

 • เลขที่บัญชี : 857-7-00679-7

 • สาขา : เทสโก โลตัส พระราม 4

 • ประเภท : ออมทรัพย์

การยืนยันการชำระเงิน ลูกค้าสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
 • 1. สามารถยืนยันทางอีเมล์ โดยวิธีการ Scan สำเนาใบโอนเงินหรือสลิบ ATM แล้วส่งมาที่ soundsgood.th@gmail.com
 • 2. สามารถยืนยันโดยการถ่ายแคปเจอร์รูป หรือถ่ายรูปสลิป แล้วส่งมาที่ ID Line : soundsgoodtravel
 • 3. สามารถยืนยันทาง Fax มาที่หมายเลข 02-004-7198
 • Back to Top